TCS OPTI - Reittioptimointi

Organisaatioiden toimintaprosessit ovat jatkuvan muutoksen kourissa. Kiristyvät laatu- ja tehokkuusvaatimukset, kilpailu sekä kohoavat hinnat kasvattavat entisestään toiminnan kustannuksia ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Ennen asiat hoidettiin kynällä, ruutupaperilla tai parhaassa tapauksessa Excelillä. Nykyään tietokoneavusteinen toiminnan optimointi tarjoaa erinomaiset ratkaisut toimintaprosessien tehostamiseen.

TCS-Opti on työkalu vaativaan tehtävänhallintaan sekä reititykseen ja kuljetusaikataulujen suunnitteluun. Ohjelmisto pystyy ottamaan huomioon lukuisia reaalimaailman rajoitteita. Ohjelmiston avulla saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä, odotettavat taloudelliset säästöt ovat yleensä 10 - 35%.

Päivittäisen sekä reaaliaikaisen toiminnan ohjaus ja optimointi

Päivittäisessä toiminnassa TCS-Optilla voidaan automaattisesti optimoida tehtävät, ajoreitit ja niihin liittyvät aikataulut. Yhdessä TCS-tehtävänohjausjärjestelmän kanssa TCS-Opti muodostaa integoidun kokonaisuuden, jossa tehtäviensuunnittelu, reaaliaikainen ohjaus ja seuranta hoidetaan tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti yhdellä kokonaisuudella.

TCS-Simulointi

TCS- simulointiympäristö mahdollistaa toimintoihin liittyvien vaihtoehtojen vertailun vaivattomasti muutamalla napin painalluksella. Tarkastelun kohteena voi olla mm.: käytettävän kaluston määrä / tyyppi, ajoneuvojen prioriteetti ja muut tiedot, vuorojen lukumäärä ja pituus, tehtävien tiedot (aika-ikkunat, prioriteetti, kohdepaikka) kustannustaso (€/km, €/h, ylityökustannukset), terminaalien- ja aluetoimistojen sijainnit jne.

 
TCS Opti - Ecomond Oy

Optimoinnin kohteita
 • Toimintovaihtoehtojen vertailu
 • Tehtäväreittien optimointi ja aikataulutus
 • Vakiotehtäväreittien optimointi (periodioptimointi)
 • Dynaaminen toiminnan ohjaus ja -optimointi
 • Käytettävän kaluston ja henkilöstön käytön optimointi
Erilaisten rajoitteiden huomiointi
 • Työaikarajoitukset (esim. min- ja maksimitunnit)
 • Tieverkon ominaisuudet
 • Ajoneuvojen kapasiteettirajoitteet
 • Paluukuormat- ja paluutehtävät
 • Ajoneuvo-, asiakas/tilaus- ja varastokohtaiset aikaikkunat
 • Kaluston ja tuotetyypin vastaavuudet
 • Keräys-/jakelupisteen soveltuvuus kalustotyypeille
 • Kahvi ja lounastauot yms.
 • Kaluston- ja tehtävien erityisvaatimukset
 • Ruuhkapaikkojen huomioonottaminen
 • Jakeluun/keräykseen/tehtäviin kuluvaan aikaan liittyvät rajoitteet

Optimoinnilla saavutettavia hyötyjä:

 • Taloudelliset säästöt toiminnan tehostuessa
 • Suunnitteluun ja tehtävien toteutukseen tarvittavan ajan vähentyminen
 • Kustannusten pienentyminen ja toiminnan tehostuminen
 • Tarvittavan kaluston määrän väheneminen tai tehokkaampi hyötykäyttö
 • Tehokkaammat tehtäväreitit ja yhtenäisemmät matka-/toimitusajat
 • Nopeampi reagointi muuttuviin tilanteisiin
 • Tehtävien hallintaketjun automatisointi (TCS-logistiikan ohjausjärjestelmän kanssa)

YHTEYSTIEDOT

Pääkonttori: Ecomond Oy
PL 1188(Microkatu 1)
70211 KUOPIO

Myynti 044 766 5000
Fax (017) 441 2051

sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi[at]ecomond.com

Vientijohtaja
Matti Tuukkanen
puh. 044 700 5233

Director Partner Sales and Marketing
Kimmo Koskimäki
puh. +358 40 412 8261

Tuotantojohtaja
Jari Järviluoto
puh.044 7005225

Kehityspäällikkö
Teemu Mustonen
044 700 5222

Tuotantopäällikkö
Ville Pietikäinen
puh. 044 7005228

Toimitusjohtaja
Kari Pehkonen
puh. 044 7005201

Neuvonta: Tukemme palvelee arkisin klo 08 - 16.00 puh. 044 766 5001 s-posti: tuki[ät]ecomond.com

Yhteystiedot